top of page
  • תמונת הסופר/תSoltell Admin

מדד הזמינות במערכות סולאריות פוטו-וולטאיות

עודכן: 7 באפר׳

מערכות סולאריות פוטו-וולטאיות סולאריות הופיעו כפתרון מבטיח לעמוד בדרישות האנרגיה ההולכות וגוברות תוך הפחתת ההשפעות הסביבתיות. יש לציין כי הביצועים של מערכות סולאריות תלויים לא רק בתכנון ובטכנולוגיה שלהן אלא גם בתחזוקה שלהן. זמינות היא מדד בעל חשיבות גבוהה, המודד את יכולתה של מערכת אנרגיה לספק את הפונקציה המיועדת לה בעת הצורך. בהקשר של מערכות סולאריות, זמינות בדרך כלל מסווגת לזמינות טכנית וזמינות תפעולית, וניתן לחשב כל מדד עבור דוחות כערך משוקלל-זמן או כערך משוקלל-אנרגיה.

מערכת פוטו-וולטאית סולארית על הגג בדרום ישראל (2018).
איור 1. מערכת סולארית פוטו-וולטאית על הגג באזור השרון.

זמינות טכנית מתייחסת למוכנות של המערכת לייצור חשמל בהתבסס על מפרט התכנון שלה. הוא כולל גורמים כמו אמינות ציוד, זמן השבתה תחזוקה וכשלים במערכת. זמינות טכנית מחושבת כיחס בין זמן ההפעלה בפועל לבין סך זמן ההפעלה המתוכנן, מבוטא באחוזים. הוא מספק תובנות לגבי מהימנות המערכת ויכולתה לתפקד בתנאי הפעלה רגילים.


זמינות תפעולית, לעומת זאת, לוקחת בחשבון גורמים חיצוניים כמו אירועי תחזוקה מתוכננים וקישוריות רשת החשמל, המשפיעים על יכולת המערכת לייצר חשמל. זה משקף את אחוז הזמן שהמערכת זמינה לייצור חשמל כאשר מתחשבים בהשבתה מתוכננת ולא מתוכננת כאחד, כולל פעילויות תחזוקה והפסקות רשת. זמינות תפעולית מספקת ראייה הוליסטית יותר של ביצועי המערכת בתנאים אמיתיים.


בעת הערכת זמינות מערכת סולארית למטרות דיווח, משתמשים בשתי מתודולוגיות נפוצות: זמינות משוקללת זמן וזמינות משוקללת אנרגיה. הזמינות המשוקללת באנרגיה היא בעצם הבחירה היחידה לדיווחים יומיים, שכן היא חייבת לשקול את שעות היום והחושך באופן יחסי. עם זאת, עבור מסגרות זמן ארוכות יותר (שבוע, חודש, שנה), אפשר לבחור איזה מדד מתאים ביותר לדוח או הפעולה הנדרשים.


זמינות של מערכת פוטו-וולטאית עם ממיר מיני-מרכזי יחיד, המעידה על ירידה חדה של 25% בייצור במהלך התקופה
איור 2. זמינות של מערכת פוטו-וולטאית עם ממיר מיני-מרכזי יחיד, המעידה על ירידה חדה של 25% בייצור במהלך התקופה

זמינות משוקללת בזמן מחשבת זמינות על סמך שקלול שווה לכל יום בתקופת הדיווח, בין אם זה חודשי או שנתי. גישה זו מניחה שלכל יום יש חשיבות שווה בהערכת ביצועי המערכת. זמינות משוקללת בזמן היא פשוטה יחסית לחישוב ולפרשנות, מה שהופך אותה למתאימה להערכות כלליות של מהימנות המערכת לאורך זמן. זמינות משוקללת אנרגיה, לעומת זאת, מקצה משקלים שונים לכל יום בהתבסס על כמות האנרגיה שנוצרה במהלך אותה תקופה. ימים עם ייצור אנרגיה גבוה יותר מקבלים משמעות רבה יותר בחישוב, המשקף את ההשפעה של שינויים בקרינת השמש ותנאי מזג האוויר על ביצועי המערכת. זמינות משוקללת אנרגיה מספקת הבנה מעמיקה יותר של יעילות המערכת בהמרת אור שמש לחשמל, ומציעה תובנות לגבי הכדאיות הכלכלית שלה ויצירת הכנסות פוטנציאליות.


לסיכום, מחוון זמינות מערכת סולארית פוטו-וולטאית ממלא תפקיד מכריע בהבטחת ייצור אנרגיה אמין ובת קיימא. על ידי הבחנה בין זמינות טכנית ותפעולית ושימוש במתודולוגיות מתאימות כגון זמינות משוקללת זמן ואנרגיה, בעלי העניין יכולים להעריך במדויק את הביצועים של מערכות סולאריות ולקבל החלטות מושכלות לגבי פריסתן וניהולן. הפתרונות של סולטל סיסטמס כוללים הערכת זמינות תפעולית אוטומטית עבור מערכות סולאריות מבוזרות, ומאפשרות להעריך בדיוק רב מדדי זמינות משוקללי בזמן וגם משוקללי אנרגיה.


מעוניינים לשלב טכנולוגיה מתקדמת למדידת ביצועים של מערכות סולאריות בזמן אמת לרבות מדד הזמינות ללא צורך בהתקנת חיישני מזג אוויר באתר? מלאו פרטים לקבלת הדגמה או כתבו לנו לקבלת פרטים נוספים.

13 צפיות0 תגובות

Comments


bottom of page