top of page
  • תמונת הסופר/תSoltell Admin

עדכונים בתחום הסולארי אפריל 2020 - לקראת שגרה חדשה

עודכן: 21 באוג׳ 2023

להלן עדכוני אפריל 2020 ממשרד האנרגיה, רשות החשמל וחברת החשמל בנוגע לתחום הסולארי פוטו-וולטאי לאור משבר הבריאות העולמי והכרזת מצב חירום בישראל - לקראת שגרה חדשה.

חדשות אנרגיה סולארית 30 באפריל 2020

עדכונים ממשרד האנרגיה: 1. ב-07 באפריל, החשב הכללי, משרד האנרגיה והמשרד לאיכות הסביבה דרך ועדת מכרזים בין משרדית פרסמו שני מכרזים פומביים להקמת מערכות אנרגיה סולארית על גגות מבני ממשלה. שני המכרזים הנם בהסדרה תעריפית של 45 אג' בדומה להסדרה מקבילה למערכות סולאריות מסחריות, אך גבוהים פי שניים מבחינת תמחור ממכרזי רשות החשמל עבור גגות מסחריים גדולים. המכרזים הם חלק ממאמץ להשגת יעדי 2025 ו-2030 לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת. סך שני המכרזים מוערך בידי כלכליסט ב-20 מגה וואט.

2. לאור המשבר, משרד האנרגיה גיבש תכנית האצה למשק בסך 25 מיליארד שקל עם 12% השתתפות ממשלתית - טיוטת התכנית פורסמה ב-25 באפריל. בין היתר התכנית כוללת הקמה של 3 ג'יגה וואט מתקנים סולאריים נוספים בישראל, כאשר 2 ג'יגה וואט ימומנו בידי הסקטור הפרטי ו-0.5 ג'יגה וואט מקרן ערבות מדינה. עדכונים מרשות החשמל:

1. יצאה מכסת המשך רביעית בהסדרה תעריפית 45 אג' למתקנים מסחריים מעל 15 קו"ט, ולאור משבר הקורונה נקבע כי המכסה לא תהיה מוגבלת בנפח מתקנים וכל מתקן מסחרי שירשם עד 01.06.2020 יכנס למכסה מותנה לעמידה בתנאים הכלליים של ההסדרה.

2. ע"פ הודעה ב-06 באפריל, ינתנו הקלות לשותפויות בהצגת הון עצמי להקמה של שדות סולאריים קרקעיים מעל 10 מגה וואט ע"ס 20% משווי התחנה. זאת במקום העמדת ערבות בנקאית.

3. ע"פ הודעה ב-06 באפריל, רשות החשמל דוחה את המועדנים לחיבור וסנכרון מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בכל ההסדרות ב-60 יום (לפני כן הופעל על הליכים תחרותיים ומונה נטו).


עדכונים מחברת החשמל:

1. לפי הפרסום ב-23 באפריל, חברת החשמל חוזרת לשלוח קוראי מונים החל מחודש מאי ותערוך חישוב מחדש בחשבונות צריכה וייצור.

2. חברת החשמל מבהירה כי לאור המצב תשלומים על ייצור מול בעלי המערכות הפוטו-וולטאיות במהלך מרץ ואפריל 2020 המשיכו כרגיל, אך היו על בסיס הערכה מנתוני תפוקה בחודשים מקבילים בשנה שעברה וישונו בהתאם לעדכוני קריאת מונים במאי. ניתן למסור קריאת מונה עצמאית ולבקש תיקון חשבון עוד טרם ההגעה של קורה מונים.


מתקיני מערכות סולאריות, ספקי אנרגיה וספקי שירות ניהול נכסים - מעוניינים לדעת עוד אודות טכנולוגיה מתקדמת לניתוח כמותי של ביצועי מערכות סולאריות להשגת אוטומציה ללא צורך בהתקנת חומרה? מלאו פרטים לקבלת הדגמה ונחזור אליכם בהקדם.

139 צפיות0 תגובות

Comentários


bottom of page