• Leon Kraversky

גילוי נזק פיזי או תקלה פנימית בפאנל סולארי

Updated: Sep 17, 2020

פינת האופטימיזציה של סולטל - נזק פיזי או תקלה פנימית באחד הפאנלים במערכת פוטו-וולטאית יוצר ירידת תפוקה, שיכולה לנוע בין איבוד של תפוקת פאנל בודד במקרה של ממירי סטרינג עם אופטימייזרים לבין איבוד תפוקה של שלושה-חמישה פאנלים בממיר מיני מרכזי שמחובר למספר סטרינגים. לעיתים הדבר יכול אף להביא לנתק של סטרינג שלם במקרה הפחות טוב של תקלת פאנל ותקלת דיודת מעקף יחד.

פאנל סולארי הוא חלק חשוב ביותר במערכת פוטו-וולטאית, שהרי ללא הפאנלים לא תהיה תפוקת חשמל. פאנלים מסודרים בתצורה מיוחדת וקבועה מראש - מסודרים בסטרינגים (בעברית מערכים), כאשר בממיר מיני-מרכזי כל סטרינג או מספר סטרינגים מחוברים לממיר. פגיעה בשלמות פאנל פוגעת לרב לא רק בפאנל עצמו, אלא גם בסטרינג בו הוא נמצא וגם פוגעת בסטרינגים שכנים המחוברים לאותו ממיר עקב הקשר האלקטרוני ביניהם. זיהוי פגיעה פיזית בפאנל כמעט ובלתי אפשרי בתוכנות ניטור, אך לרב אפשרי על ידי בדיקה ויזואלית, אם כי מדיי מספר שנים כדאי לבצע גם בדיקה אלקטרונית או בדיקת צילום אינפרה-אדום לזיהוי ברזולוציה גבוהה יותר. הבעיה בשיטות אלה היא זיהוי כשלי פאנלים באיחור רב, ולכן פותחו שיטות מתקדמות יותר המאפשרות לזהות כשל פאנל בזמן אמת בעזרת חומרה או על ידי ניתוח ביצועים בתכנה.


הפתרון הראשון שהתפתח בשוק הסולארי העולמי לבעיית זיהוי כשל פאנלים בודדים מרחוק היה חיבור כל פאנל למיקרו-ממיר נפרד כגון Enphase, אך פתרון זה לא שווק בארץ ולמעשה על אף הצלחה בשוק הביתי נתקל גם בקשיים בשוק האמריקאי עקב עלות גבוהה יחסית. הפתרון הנפוץ בשוק הישראלי הגיע דווקא בטכניקה אחרת - חיבור כל הפאנלים במערכת לקופסאות בקרה עם ממקסם מתח נפרד כגון מקסימייזר של חברת Tigo או אופטימייזר של SolarEdge. פתרון מסוג זה דורש תוספת מחיר, אך ללא ספק הצליח לחדור בהצלחה רבה לשוק המסחרי והביתי - כן בארץ וכן בארה"ב ואירופה. פתרון חדשני והזול ביותר הוא ניתוח ביצועי ממירים בתכנה כגון Soltell Systems שיכול להתאים למערכות ממירים מיני-מרכזיים ללא צורך בהתקנת קופסאות בקרה עם ממקסמי מתח ולהתריע על כשל פאנל לפי נתוני תפוקה הנקלטים בחיישני הממיר.


אינטגרטורים, חברות תחזוקה סולארית, חברות עם אחזקות סולאריות מסחריות ורשויות מקומיות - מתעניינים בפתרון הניהול הסולארי של סולטל? מלאו פרטים או בצעו רישום מערכות ונחזור אליכם בהקדם.

174 views0 comments