• Soltell Admin

יתרונות גישת ניטור כמותי על גישת הניטור הידני למערכות סולאריות מבוזרות

Updated: Nov 30, 2021

מסדת הניהול הסולארי מאפשרת הערכה כמותית של תפוקה סולארית במתקנים מבוזרים, וכך מהווה גישה טכנולוגית מרכזית להפיכת ניטור ידני סטנדרטי ותחזוקה מונעת יקרה לניהול סולארי חכם עם חיזוי תחזוקתי. בזכות טכנולוגית הSWMT ניתן לקבל הערכה מדויקת של תקינות כל מערכת סולארית, גם אם אין חיישנים מותקנים באתר.


בדוגמה המצורפת מטה, מערכת סולארית מסחרית בת 125 קו"ט של אחד הלקוחות שלנו סבלה מתקלה באחד מהטראקרים, מה שגרם לירידת תפוקה כללית של המערכת עד כדי 10%. ברור שכאשר יודעים שמשהו אינו כשורה - ניתן להבחין בהבדלי העקומות של ההספק גם בעין אנושית, אך כאשר אנשי התפעול מנוסים מבצעים ניטור ידני יומיומי על מאות מתקנים פוטו-וולטאיים מסוגים שונים ומשונים - הניואנסים האלה נותרים לרב כלא מאובחנים.

בואו נסכם: מערכת סולארית מסחרית בת 125 קו"ט עם כ-10% יותר תפוקת אנרגיה סולארית ו-90% פחות עבודת ניטור ותפעול ידני. שמחנו לסייע ואנו נמשיך במשימתנו להפוך את התפעול הסולארי לחכם עם אוטומציה מתקדמת בטכנולוגית IoT תעשייתית!


מתקינים, בעלי אחזקות סולאריות מסחריות ורשויות מקומיות - מעוניינים להוריד עלויות תפעול, לשפר תהליכי תחזוקה ו/או לפקח ביעילות על התחזוקה הסולארית? מלאו פרטי קשר או בצעו רישום מערכות ונחזור אליכם בהקדם.

21 views0 comments