• Leon Kraversky

מכסה נוספת למערכות פוטו-וולטאיות תעריפיות מסחריות במהלך 2019

Updated: May 21, 2020


רשות החשמל החליטה להקצות מכסה נוספת של 250 מגה וואט למערכות מסחריות קטנות בגודל 15 עד 100 קו"ט מותקן - מכסה שתושק מייד בתום מיצוי מדרגה ראשונה במכסה השביעית, כך שלא תהיה תקופת אי וודאות בשוק המערכות הסולאריות. כבר ב-28 לאוקטובר רשות החשמל הכריזה כי תצא לפועל מכסה נוספת עוקבת. מדרגת המכסה הנוספת (השניה במספר) - תהיה בתוקף עד מיצוי הקיבולת הנוספת המוקצית או עד ה-31 לדצמבר 2019, המוקדם מביניהם.


המדרגה השניה תהיה באותו תעריף בדיוק כמו המכסה הקודמת - 45 אגורות לכל קוט"ש המופק במערכת. בדומה למכסה השביעית - התעריף לא יהיה צמוד ויהיה תקף לתקופה של 25 שנה.


על פי הודעת נציגי רשות החשמל בכנס משרד האנרגיה ב-6 לנובמבר - מדרגה ראשונה במכסה התעריפית השביעית למתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים מסחריים קטנים בסך 250 מגה וואט נמצאת לקראת מיצוי, וככל הנראה הרישום למכסה זו יסתיים בנובמבר או דצמבר 2018. הרישום למכסת מערכות תעריפיות ביתיות בהסדרה זו ימשיך עד למיצוי 50 מגה וואט מותקן.


גם לגבי הסדרת מונה נטו יצאה הבהרה, כאשר לפי רשות החשמל המכסה המוגדלת של 500 מגה וואט מוצתה בספטמבר 2018 והרישום הופסק. ע"פ הבהרת רשות החשמל מ-15 לנובמבר 2018, לאור העומס הרב בסוף תקופת הרישום תינתן ארכה לנרשמים להקמת מערכות מתח נמוך בהסדרה זו מ-180 יום ל-270 יום. ההבהרה רלוונטית לכל צרכן שנרשם להסדרת מונה נטו וטרם חיבר את המתקן לרשת. כל הנרשמים עד מועד סיום ההרשמה אמורים להכנס למכסת מונה נטו, על אף שהמכסה ככל הנראה תחרוג משמעותית מהיעד.


מטרת הצעדים של רשות החשמל היא להביא את מדינת ישראל ליעד 10% יצור חשמל בטכנולוגיות מתחדשות ובעיקר באנרגיה סולארית - יעד שאפתני שידרוש בנוסף למתקנים הקיימים (כ-1200 מגה וואט) ואלה הנמצאים בתהליכי הקמה (כ-1600 מגה וואט).


חברות אחזקות סולאריות, מתקיני מערכות מסחריות וחברות תחזוקה סולארית - מתעניינים בפלטפורמת ניהול ממוחשבת של סולטל? מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

117 views0 comments