• Soltell Admin

סולטל תשלים חיבור של 3% מהמערכות הפוטו-וולטאיות בישראל למסדת הניהול הסולארי

Updated: 3 days ago

סולטל סיסטמס צופה להשלים חיבור של שלושה אחוזים (3%) מהמערכות הסולאריות בישראל למסדת הניהול הסולארי בתקופה הקרובה. למעשה, זה הופך את סולטל לאחת משתי הספקיות העיקריות של פתרונות אגרגציה לפורטלים סולאריים בישראל ובפועל גם כפתרון המוביל לניהול סולארי מבוזר בטכנולוגית מרשתת דברים תעשייתית (IIoT).

עד סוף העשור, סך של מעל מאתיים אלף מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים צפויים לקום בישראל, ואלה ייצרו כמעט 30% מהחשמל במדינה. במקביל, הפריסה של מתקנים פוטו-וולטאיים בעולם צפויה לגדול לכדי 30 מיליון מתקנים עד שנת 2025 ויותר מ-60 מיליון מתקנים עד סוף העשור. באופן ברור, הרב המוחלט של המתקנים הסולאריים הנם מתקנים ביתיים ומסחריים, ועל אף שהחלק היחסי של מתקנים אלה מבחינת קיבולת הוא 45% בארץ ו-38% בעולם - אלה מהווים את החלק הארי של יחידות הייצור.

מתקיני מערכות סולאריות, ספקי אנרגיה וספקי שירות ניהול נכסים - מעוניינים לדעת עוד אודות טכנולוגיה מתקדמת לניתוח כמותי של ביצועי מערכות סולאריות ללא צורך בהתקנת חומרה? מלאו פרטים לקבלת הדגמה ונחזור אליכם בהקדם.

7 views0 comments