• Soltell Admin

עדכונים בתחום הסולארי לאור מצב חירום

להלן סיכום עדכונים חשובים בשבוע האחרון מרשות החשמל וחברת החשמל בנוגע לתחום הסולארי פוטו-וולטאי לאור משבר הבריאות העולמי והכרזת מצב חירום בישראל.

עדכונים מרשות החשמל:

1. ע"פ הודעה ב15 במרץ, רשות החשמל תדחה את כל המועדים לחיבור וסנכרון מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בהליכים תחרותיים ברשת החלוקה ב-60 יום.

2. ע"פ הודעה ב15 במרץ, רשות החשמל תדחה מועד הגשת הצעות למכרז פוטו-וולטאי בשילוב מתקני אגירה ל7.2020 (במקום 3.5.2020).

3. ע"פ הודעה ב17 במרץ גם בהסדרת מונה נטו ידחו המועדים ב-60 יום.

4. ע"ם הודעה ב17 במרץ רשות החשמל מאריכה את המועדים למענה בשימועי הרשות ליום 5.4.2020 (במקום 26.3.2020).

5. ע"פ הודעה ב-22 במרץ, רשות החשמל עוברת לפעילות במתכונת שעת חירום ותתן מענה מלא למשק ותסייע בכל פעילות נדרשת לאבטחת אספקת חשמל, לרבות ביצוע התכנסויות המליאה.


עדכונים מחברת החשמל:

1. חברת החשמל ירדה במצבת כח האדם לאור מצב החירום והפסיקה לשלוח קוראי מונים.

2. חברת החשמל מבהירה כי לאור המצב תשלומי התעריף מול בעלי המערכות הפוטו-וולטאיות ימשיכו כרגיל, אך יהיו על בסיס הערכה מנתוני תפוקה בחודשים מקבילים בשנה שעברה.


חברות אחזקות סולאריות, מתקיני מערכות מסחריות וחברות תחזוקה סולארית - מתעניינים בפלטפורמת ניהול ממוחשבת של סולטל? מלאו פרטים ונחזור אליכם בהקדם.

94 views0 comments