• Soltell Admin

קיבולת מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בישראל 2191 מגה וואט

Updated: Oct 30, 2020

לפי הודעת רשות החשמל מיום ה-19 באוקטובר 2020, קיבולת מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בישראל הגיעה ל-2191 מגה וואט מותקן נכון ליוני 2020. הקיבולת המדוברת כוללת כן שדות סולאריים וכן מתקנים מבוזרים מסחריים וביתיים הפרוסים על גבי גגות. בשנת 2018 הותקנו סך של 480 מגה וואט ואילו בשנת 2019 הותקנו 290 מגה וואט מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים. הצפי של רשות החשמל הוא כי עד סוף 2020 הקיבולת המצטברת תגיע ל-3,100 מגה וואט סולארי פוטו-וולטאי.

איור 1. קיבולת של מתקנים סולאריים פוטו-וולטאיים בישראל מגה וואט מותקן בשנים 2008-2020 נכון לסוף כל שנה קלנדרית (סגול) ותוספת שנתית (כחול)..

מתוך הקיבולת המותקנת והנמצאת בהקמה 56% אלה שדות סולאריים קטנים בגודל תעשייתי (1-16 מגה וואט) ושדות סולאריים קרקעיים גדולים (מעל 16 מגה וואט). יתר הקיבולת המותקנת פרוסה על גבי גגות כמתקנים מסחריים קטנים (15-100 קו"ט), מתקנים מסחריים בינוניים (100-1000 קו"ט) וכן מעל עשרת אלפים בתים עם גג סולארי (עד 15 קו"ט).

אינטגרטורים וחברות תחזוקה סולארית, חברות אחזקות סולאריות מסחריות ורשויות מקומיות - מתעניינים במסדת הניהול הסולארי החכם של סולטל למקבצי גגות וציים מבוזרים? מלאו פרטי קשר או בצעו רישום מערכות ונחזור אליכם בהקדם.

57 views0 comments