• Soltell Admin

שדרוג מסדת ניהול סולארי לגרסה 3.1

אנו שמחים להודיע על שדרוג מסדת הניהול הסולארי לגרסה 3.1 (SSMP V3.1). הגרסה תומכת במאות מערכות פוטו-וולטאיות מבחינה ויזואלית ותפעולית עבור לקוחות עסקיים ומותאמת עבור אינטגרטורים וחברות תחזוקה סולארית. כמו כן, הוכנסו שכלולים להתאים לדרישות שותפים ולקוחות מוסדיים למדידת ביצועים יחסיים של מקבצי מערכות סולאריות.

גרסת יישום המסדת למחשב ולטלפון נייד
מסדת הניהול הסולארי של סולטל ביישום ויזואלי גרסה 3.1

הגרסה מותאמת במיוחד ללקוחות עסקיים ומוסדיים עם ריבוי מערכות בגדלים שונים. התצוגה זמינה כן בגרסת המחשב הרחבה וכן בגרסה קומפקטית עבור הטלפון הנייד. התצוגה כוללת דירוג מערכות סולאריות לפי מספר רמות שונות - מערכות סולאריות תקינות בירוק, מערכות עם בעיות מינוריות ברמת הודעה בצבע כחול בהיר, מערכות עם בעיות ברמה נמוכה-בינונית בסגול בהיר, מערכות עם אזהרה בצהוב ומערכות עם תקלה ברמת התראה באדום.


המסדת תמשיך לתת אזהרות והתראות במקביל כן דרך היישום וכן דרך מסרונים סלולריים. כך, אזהרה על הצורך בניקיון מערכת מאבק ולכלוך תישלח לכלל המורשים בנושאי תפעול ותחזוקה במסרון סלולרי בתדירות קבועה עד אשר המערכת תישטף ואילו בתוך היישום תופיע אזהרה ברמה יומית.


שכלולים נוספים הם ברמת הדו"חות - הדו"ח היומי והחודשי יתווספו עם מדדי בדיקת ביצועים יחסיים מול יעדי תפוקה, כפי בנדרש בידי בעלי מערכות מוסדיים.

אינטגרטורים וחברות תחזוקה סולארית, חברות אחזקות סולאריות מסחריות ורשויות מקומיות - מתעניינים במסדת הניהול הסולארי החכם של סולטל למקבצי גגות וציים מבוזרים? מלאו פרטי קשר או בצעו רישום מערכות ונחזור אליכם בהקדם.

27 views0 comments