• Soltell Admin

שוק תפעול ותחזוקה סולארית בעולם יעבור את רף 10 מיליארד דולר לשנה

Updated: Nov 30, 2020

לפי תחזיות עדכניות, שוק תפעול ותחזוקה סולארית פוטו-וולטאית צפוי לעבור את רף 10 מיליארד דולר בשנה בשנים הקרובות. הנסיקה הצפויה בהתקנות סולאריות עשויה לגרום לצמיחה דרמטית בדרישה לתפעול ותחזוקה סולארית ברחבי העולם. למרות שמחירי תפעול ותחזוקה פר קילו-וואט צפויים לרדת, סך גודל השוק עדיין צפוי לצמיחה אגרסיבית.


באוקטובר 2019, העריך מרכז המחקר Woodmac כי פלח תפעול ותחזוקה לתחנות כח סולאריות צפוי לצמוח מ-4.5 מיליארד דולר בשנה ב-2019 לכדי 9.0 מיליארד דולר בשנה בשנת 2024. מרכז המחקר גם העריך כי רק העלות של תיקונים לא מתוכננים בתחנות הכח מגיע לכדי 3,000 דולר למגה-וואט בשנה, כאשר סך עלויות תפעול ותחזוקה כמובן גבוהים הרבה יותר. בנוסף, דו"ח מרכז המחקר הצביע על אימוץ פתרונות דיגיטליים על מנת להתמודד עם לחץ כלפי מטה על עלויות תפעול ותחזוקה ברחבי העולם.

לפי מחקר של LNRG Technology, שוק התפעול והתחזוקה הסולארית בעולם יגדל מ-8.8 מיליארד דולר בשנת 2020 לסך של 15.8 מיליארד דולר בשנת 2025. באופן ספציפי, מקטע תפעול ותחזוקה של תחנות הכח הסולאריות צפוי לצמוח מ-5.5 מיליארד דולר בשנת 2020 לכדי 8.1 מיליארד דולר בשנת 2025, ואילו מקטע תפעול ותחזוקה של סולארי מבוזר (מסחרי וביתי) צפוי לצמוח מ3.3 מיליארד דולר בשנת 2020 ל-7.7 מיליארד דולר בשנת 2025.

אינטגרטורים וחברות תחזוקה סולארית, חברות אחזקות סולאריות מסחריות ורשויות מקומיות - מתעניינים במסדת הניהול הסולארי החכם של סולטל למקבצי גגות וציים מבוזרים? מלאו פרטי קשר או בצעו רישום מערכות ונחזור אליכם בהקדם.

25 views0 comments